Leden 2012

BASET

28. ledna 2012 v 17:04 | Toto |  *Honiči a barváři*
BASET
Často umíněný,ale obvykle milý a přítulný společník
baset je také houževnatým lovcem.Plandající uši mu
pomáhají zachytit stopu,zejména loví-li brzy po ránu.
Dnešní baset,který se účastní různých závodů,má
tenčí kosti,trochu delší nohy a mělčí hrudník.Typický baset se
vyznačuje silným,dlouhým a nízkým tělem.V současnosti se těší
velké pozornosti autorů kreslených seriálů a reklam.
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:Francie
Doba vzniku:16.století
Původní využití:lov králíků a zajíců
Využití dnes:společník,lov
Průměrná délka života:12 let
Hmotnost: 18-27 kg
Výška: 33-38 cm

ARTOISKÝ HONIČ

28. ledna 2012 v 13:52 | Toto |  *Honiči a barváři*
ARTOISKÝ HONIČ
Psi podobní tomuto středně velkému slídiči se
objevují už v popisech lovů francouzských králů
z 15.století.Řádění za Francouzské revoluce přežili díky
malé velikosti mnohem snáze než velcí parforsní psi.
Od poloviny 19.století se tito psi používali ve smečkách
při lovu drobné zvěře.Nejlépe se osvědčili při práci v hustém
podrostu.S rostoucí popularitou nicméně přišlo i neplánovité křížení s loveckými psy dovezenými z
Anglie.
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:Francie
Doba vzniku:15.století
Původní využití:lov zajíců
Využití dnes:společník,lovecký pes
Průměrná délka života:12-14 let
Hmotnost: 18-24kg
Výška: 52-58cm

MODRÝ GASKOŇSKÝ BASET

28. ledna 2012 v 12:28 | Toto |  *Honiči a barváři*
MODRÝ GASKOŇSKÝ BASET
Modrý baset je vynikající společník a lovec,hodí se do
města i na venkov.Není těžké jej vycvičit,s trochou
úsilí může být středně dobrým hlídacím psem.
Díky poměrně krátké srsti je dosti citlivý na chlad.
Chovatelé ve Francii zastávají názor,že příšlušníci
plemene jsou náchylní ke smrtelně nebezpečnému
převrácení žaludku,které může vyvolat prudký pohyb,
spořádají-li velké množství jídla.Modrý baset má silný hlas a vynikající čich
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:Francie
Doba vzniku:středověk,19.století
Původní využití:lovecký pes
Využití dnes:společník,lovecký pes
Průměrná délka života:12-13 let
Hmotnost: 16-18 kg
Výška: 34-42 cm

BLADHAUND

27. ledna 2012 v 19:22 | ToTo |  *Honiči a barváři*
BLADHAUND
Plemena rozšířená po celém světě,mezi která
patří američtí mývalí psi,švýcarští jurští honiči,bavorský
horský barvář a další,odvozují svůj původ od tohoto starobylého barváře.
Dnes jsou všichni bladhaundi černí či játroví s pálením nebo červení,
ale ve středověku se objevovali i v dalších barvách.Bíle zbarvený pes,který
ve středověké Evropě žil,se nazýval talbot .V 17.století toto plemeno vymřelo,
ačkoliv jeho geny zůstaly částečně zachovány v rozmanitých plemenech,
jako jsou bílí boxeři a tříbarevní baseti.
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:Belgie
Doba vzniku:středověk
Původní využittí:barvář(sleduje poraněnou zvěř,dohledává)
Využití dnes:barvář,společník
Průměrná délka života:10-12-let
Hmotnost: 36-50kg
Výška: 58-69 cm

SLUGA

27. ledna 2012 v 18:34 | ToTo |  *Chrti*
SLUGA
Sluga je podobně jako saluka v zemích,ze kterých pochází,považována
za člena rodiny,když zemře,drží se za ni smutek.Toto plemeno se
tvarem a chováním podobá saluce,ale má hladkou,krátkou srst.
Barvy od pískové až po žlutohnědou jí poskytují ochranné zbarvení ideální pro lov
pouštních zvířat,gazel,zajíců a fenků.Je od přírody bdělá a může se vůči cizincům
chovat agresivně.Není vhodná do dětské
společnosti její nervózní povaha vyžaduje spíše
klidnou atmosféru
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:severní Afrika
Doba vzniku:starověk
Původní využití:hlídač,lovec
Využití dnes:společnost
Průměrná délka žvota:12 let
Hmotnost: 20-27kg
Výška: 61-72 cm

SALUKA

27. ledna 2012 v 15:55 | ToTo |  *Chrti*
SALUKA
Psi jsou podle fundamentalistického islámu nečistí.
Salukám byla udělena zvláštní výjimka,která jim dovoluje žít
i v domácnostech prapověrných.Beduíni
při lovu používali cvičené jestřáby,kteří se střemhlav
snášeli na svou kořist,aby ji zpomalili,než k ní saluka doběhla
a ulovila.Původně vozili saluky na lovy na velbloudech,abyochránili jejich chodidla před
rozžhaveným pískem,dnes je většinou vozí auty
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Země původu:Střední východ
Doba vzniku:starověk
Původní využití:lov gazel
Využití dnes:společník,hony na zajíce
průměrná délka života:12 let
Hmotnost: 14-25kg
Výška: 58-71 cm

BARZOJ RUSKÝ CHRT

27. ledna 2012 v 15:15 | ToTo |  *Chrti*
BARZOJ-RUSKÝ CHRT
V Rusku je barzoj (borzaja)obecný název pro chrty,mezi ně
tazy,taigan,jihoruský stepní chrt a chortaj.
Velikost,rychlost,síla a souměrnost tohoto plemene z nich
činí úžasné lovce.Hon na vlka byla svého času nejoblíbenější zábava ruské aristokracie.
Barzojové uměli uhnat většinu vlků-pracovali ve dvou,chytili uštvanou obě´t za uši
KLÍČOVÉ ÚDAJE
Zemně původu:Rusko
Doba vzniku:středověk
Původní využití:lov velké zvěře
Využití dnes:psí závody,hony,společník
Průměrná délka života:10-12 let
Hmotnost: 35-48kg
Výška: 69-79cm